Về chúng tôiCông nghiệp tiên phong chất lượng tuyệt vời

  Tuyền Châu nguồn công nghệ máy hát cổ phần Công ty TNHH thắt Enterprise, tỉnh, thành phố, khu vực tập trung vào niêm yết công ty dự bị.Được thành lập vào năm 2002, là một nhà máy chuyên về nghiên cứu và phát triển sản xuất ổ, đan len, bán và phục vụ phát triển phần mềm, là một công nghệ của doanh nghiệp.Những nhà chi ba công ty con khác trong mạng lưới đan cho Phúc kiến nguồn công nghệ Ltd., Tuyền châu Bá nguồn máy đúc Limited và Tuyền châu thợ máy công ty TNHH.Công ty đã 1S0900l:2000 chất lượng quốc tế thông qua hệ thống quản lý chứng nhận hệ thống quản lý môi trường, ISO14001-2004 và Ce xác thực.Hiện công ty có kích thước lớn và hiệu quả trong sản xuất và bán chạy. Trong cùng ngành công nghiệp trong nước đều ở mức độ dẫn đầu.

×

Tuyền Châu nguồn công nghệ máy hát cổ phần Công ty TNHH