Giá trị cốt lõi

Độ tin cậy...   thực sự cầu thị   đôi bên cùng có lợi
Thành Kinh Dã... Dũng cảm nhận   làm nhiệm vụ của mình   sẵn sàng cống hiến
Đổi mới tư duy quản lý...   tươi trẻ! Người cầu tiến công nghệ dẫn đầu.
đội hướng tâm phối hợp thực hiện hợp tác phát triển cùng nhau


Quan điểm phát triển

Đáp ứng nhu cầu khách hàng khách hàng và giúp đỡ thành công là Bá Doanh nghiệp phát triển bền vững nguồn tin của cậu?
"Giúp khách hàng thành công" mới là "nguồn gốc hát thành công lớn nhất";
Đội của chúng ta để làm nên điều kỳ diệu với tinh thần cống hiến cho sự nghiệp chung của chúng ta tập trung nguồn gốc hát, hát một trăm năm.


Người xem.

Lòng tin và sự tôn trọng lẫn nhau và cùng phát triển thành công, chia sẻ.
Doanh nghiệp xuất sắc và tài năng là interactive phát triển.


Quản lý quan

Khoa học ra quyết định, thực hiện đúng hạn;
Quản lý chuyên nghiệp, quá trình tối ưu hóa.


Tinh thần kinh doanh

Tinh thần đồng đội
Phát triển sản phẩm của doanh nghiệp, nghiên cứu và phát triển, các nhân viên quản lý dịch vụ Internet, thiết bị đầu cuối, đều cần một hiệu suất cao, căng thẳng, sự hòa hợp của mỗi thành viên trong đội, yêu cầu thực sự tìm vị trí của mình, vượt qua đội hiệu quả cao, nguồn lực bổ sung, đang giúp khách hàng nâng cao giá trị trong khi đó doanh nghiệp đạt giá trị của bản thân.

Sự sáng tạo tinh thần
Với tư cách là một nhà nghiên cứu và phát triển sản xuất kinh doanh loại kỹ thuật, tiếp tục sáng tạo là động lực phát triển bền, thể hiện trong nghiên cứu ứng dụng, quản lý, và phục vụ với các khía cạnh văn hóa khác nhau, mỗi nhân viên trong những khả năng và thực hành trùng cùng nhau, sẽ hoàn thành công cuộc đổi mới.Tiếp tục đột phá mang lại tiếp tục phát triển doanh nghiệp tiếp tục khởi xướng, vượt qua nỗi ám ảnh mình, đuổi theo, liên tục thách thức công nghệ thời đỉnh cao, đến cấu trúc doanh nghiệp tiếp tục phát triển cạnh tranh.

Tinh thần cống hiến
Hát lớn lên và phát triển nguồn nhân viên không rời khỏi công ty hiểu và cống hiến, liên tục để lập nghiệp của những người làm việc chăm chỉ là niềm đam mê văn hóa công ty khởi xướng.

×

Tuyền Châu nguồn công nghệ máy hát cổ phần Công ty TNHH